Infanoj, familioj kaj dancoj (2019-aŭg-06/16)

9-a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj,
junuloj, familioj, kaj geavoj
de marde 6-a de aŭgusto ĉ. 18h ĝis vendrede 16-a de aŭgusto 2019 tagmeze
Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, popolaj dancoj kaj E-kursoj ...

ENHAVO
 • AKTIVAĴOJ POR INFANOJ
  • Larisa Osadĉuk Origamio kaj kreado de filmetoj
  • Nicky Janssen ?? Farado de manpupoj kaj variaj manlaboroj
  • Anastasia Ermakova Fari marionetojn kun la infanoj
  • Bert Schumann Amuzaj aktivaĵoj diversaj
  • Nicky Janssen ?? - Xavier Godivier Mazi en Gondolando, kurso per desegnofilmo por infanetoj
  • Bert Schumann Piĵamorakontoj por infanoj, projekcio de ĉinaj infanlibroj
  • Françoise Noireau Popoldancoj por infanoj (eĉ aŭtistaj) kaj muzika inico por novaj instrumentistoj (muzikkurso sen notinstruo, lerni facile laŭ orelo, ĉiuj kordinstrumentoj)
 • DANCOJ KAJ MUZIKO
  • V. ?? Instruado de tradiciaj popoldancoj de Francujo kaj Eŭropo ...
  • Françoise Noireau Muzikado de tradiciaj popoldancoj, ateliero k balo
  • André David ’Dédé Muzikado por dancigi popoldancojn de Bretonujo, bretona balo
  • Martin Strid ?? (Svedujo) Baladaj ĉendancoj feroe, dancado kaj kvar prezentoj prelegaj
  • Jean-Luc Kristos Kantu ni !
  • Popolddancado publika : dimanĉe ??.aŭg.2019 20h30 en Baugé, placo de Eŭropo, senkosta

 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
  • Ansofi Markov ?? Ludoj kaj instruado kun la infanoj
  • Bert Schumann Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
  • Alain Delmotte Sorobano, japana abako, magia kalkulilo en via kapo
  • Nicky Janssen ?? MAZI-kurso por infanetoj
  • Françoise Noireau Aktivigi progresantojn per fulmteatro, ekverkado, tradukado de kanzonoj, vortproviza riĉigo per ludoj
 • AKTIVAĴOJ PLIAJ
  • Jean-Luc Kristos Kantu ni !
  • Alain Delmotte ?? La sekreta vivo de la plantoj, rakonto pri la nekredeblaj ebloj de la plantoj, laŭ la lastaj sciencaj esploroj
  • Xavier Godivier Meditad-ateliero kaj hipnot-seanco por scivolemuloj
  • Malkovro de la regiono posttagmeze, turisma vizito ĉirkaŭ Baugé
  • Libroservo surloke, vidi la liston.
 • DISTRAĴOJ vespere
  • Céline Maalouf ?? Malkovro de dancoj : Salso kaj Baĉato, por adoleskantoj kaj adoltoj, posttagmeze aŭ vespere
  • Larisa Osadĉuk Ekspozicio Origamio - tradicia kaj nuntempa
  • Alain Delmotte Profesiaj desegnofilmoj laŭ tekniko de origamio ; komentado, prezentado kaj diskutado
  • Libroprezenta vespero, ĉiu laŭtlegu paĝon de ŝatata libro

Infanoj : ORIGAMIO kaj FILMETOJ
 • Origamio estas malnova japana arto faldi paperon por krei belegajn malgrandajn figurojn. Ni lernos la bazojn de tiu arto kaj faros diversajn modelojn. Por partoprenantoj inter 5 kaj 99 jaroj.
 • Ni kreos ankaŭ manpupojn el papero kaj ni preparos pupteatrajn scenetojn. Taŭga por homoj inter 6 kaj 99 jaroj.
 • Tiun atelieron ni faros en luda formo, kun origamiaj fabeloj, moviĝantaj modeloj, enigmoj, trukoj, fingra pupteatro ktp.
 • Per niaj faritaj modeloj ni kreos filmetojn laŭ la tekniko de origamio.
 • Larisa studis molekulan genetikon en Kievo, poste pupteatron kaj origamion en Moskvo. De pli ol 20 jaroj ŝi okupiĝas pri origamio kaj pupteatro kaj pri edukaj ludoj por infanoj. Ŝi kreis la origamiklubon de Kievo. En la ateliero ŝi laboras kun Alain Delmotte, kiu doktoriĝis pri botaniko kaj ekologio en Loveno kaj poste diplomiĝis pri interlingvistiko en Poznano. Li interesiĝas pri la matematika aspekto de origamio.

Infanoj : MARIONETOJ
 • Anastasia kreos kun la infanoj marionetojn en diversaj teknikoj kaj en diversaj grandecoj.
 • Pri materialo ŝi uzos teksaĵojn, fadenojn, fajnajn ferajn fadenojn, paperojn, gluon, plastajn botelojn, tondilojn, krajonojn, paperajn pokaletojn, feltajn skribilojn, plastan fiŝfadenon.
 • Je la fino, la infanoj kune preparos teatraĵetojn.

Infanoj : PUPFARADO kaj MANLABOROJ
 • Farado de diversaj pupoj el diversaj materialoj, nome fingropupoj, manpupoj, bastonpupoj, indoneziaj vajangoj, tirpupetoj kaj eĉ perlaj feliĉ-pupetoj kun juveletoj.
 • Nicky ŝatas labori, ludi kaj manlabori kun la infanoj - ili tion ŝategas kaj ne nur la temo pupoj donas multe da eblecoj.
 • Matene ŝi pretas fari Mazi-kurson kun la etuloj, vespere ŝi laŭlegos piĵamo-rakontojn, kun sia japana kamiŝibaj-kesteto.
 • Nicky kunportas multe da materialo, por tiun bone uzi, ŝi petas helpon de gepatroj.

Infanoj : AMUZAJ aktivaĵoj
Laŭ la vetero kaj viaj preferoj, Bert organizas aktivaĵon :
 • banado en urba naĝejo aŭ 2 proksimaj banlagoj
 • vizito de zoo aŭ amuzparko kun la infanoj (per aŭto)
 • tablotenisa turniro sub la hangaro (kunportu rakedojn)
 • volejbalo sur la flugpilkejo (inter arboj)
 • piedpilko sur granda herbejo (sen randmarkiloj)
 • pieda vizito al dolmeno (2-5 km) kaj glob-ludejo Boule de fort (1,3 km)
 • ekskurso al iu fama Luar-kastelo (per via aŭto)
 • societaj tabloludoj (kelkaj ĉeestas, kunportu viajn)

Kurso : Ludante lerni
 • Animado de la infanoj per ludoj kaj iom da instruado. Ĉu veraj komencantoj, ĉu denaskaj esperantistoj, ĉiuj infanoj povas ludi kaj amuziĝi per aŭ ĉirkaŭ Esperanto, uzante kaj lernante la lingvon ... aŭ ne. Plej grave estas ĝui kune agrablajn momentojn, prefere kun kaj per Esperanto, sed se necese ankaŭ sen.
 • Ansofi estas denaska esperantisto kaj patrino de denaskuloj, profesie instruisto por liceanoj pri historio kaj geografio, sed ŝi ankaŭ instruis muzikon kaj Esperanton kadre de eksterlernejaj aktivaĵoj al diversaĝaj kaj diversnivelaj infanoj. NB : Infanoj kunportu sian bekfluton aŭ alian instrumenton, per kiu ili scias ludi !

Kurso : LUDU ni por PAROLI iomete, multe, pasie !
 • Simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema
 • Jean-Luc proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli : rakontoj ; divenoj ; puzloj ; poezio ; enigmoj ; tabuaj vortoj ; priskribo de bildoj, krei rakonton. Li celas simplan, ĉiutagan komunikadon ; krome la etoso estos ĝoja, ludema kaj feriema. Okaze de ludoj, aŭ post peto, li pritraktos gramatikajn punktojn. Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn. Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj ankoraŭ ne kuraĝas paroli, tiu "paroliga kurso" estas por vi !

Dancoj kaj muziko : POPOLDANCOJ
 • Tradiciaj popoldancoj estas tre amuzaj kaj amasigas po centojn da dancemuloj ! Kompreneble danci por sia propra plezuro, sen montri sin al publiko, alportas al ĉiu sanigan korpan ekzercon, mensan streĉiĝon por lerni la movojn kaj ĉefe plezuran manieron konatiĝi kun la aliaj. Popoldanci eblas por ĉiuj ! Ĝi kreas fratecan amikan etoson !
 • V. gvidas atelieron de tradiciaj dancoj. Ŝi montros al vi la aranĝojn (paro, cirklo, linio, kvaropo...), la paŝojn kaj movojn de la tradiciaj dancoj plej oftaj en la baloj en Francujo.
 • Françoise estas popolviolonistino pri popoldancoj de diversaj regionoj de Francio kaj de Eŭropo. Dédé estas popolviolonisto kaj akordionisto pri bretonaj dancoj. Ili dancigos al vi polkojn, skotiŝojn, valsojn, mazurkojn, androojn, gavotojn, rondoojn de franca Sudokcidento, cirkecajn cirklojn, ŝapelŭazojn, bureojn de Centra Francujo, eŭskajn/bearnajn saltojn...
 • Martin estas popolkant- kaj -muzikulo sveda. Li proponos al vi en Esperanto feroajn ĉendancojn per baladoj – pri kio li ankaŭ prelegos – kaj violone popolmuzikon svedan por pardancoj tradiciaj. Lia retejo.
 • Tradukado okazos laŭbezone inter la franca kaj Esperanto. Agendatrad.org

Aktivaĵo : KANTU ni !
 • Jean-Luc celas valorigi la francan popkantaron al francaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Akompanante sin per propra piano, li proponas al vi kanti simple por la plezuro, uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso.
 • Temas pri unuvoĉaj kanzonoj similaj al tiuj, kiujn vi kantas en via banĉambro. Kion kanti ? Kanzonojn kantatajn en Esperanto, popajn kaj tradiciajn, francajn famaĵojn kaj movade konatajn kantojn el diversaj landoj.

PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono
 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 9 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Ĉioinkluziva prezo por la restado du plenkreskulo dum 7 tagnoktoj, inkluzivante la tranoktojn, manĝojn, kursojn, aktivaĵojn : inter 279 kaj 472 € (tendejo 246 €).
 • Redukto de 5% je la ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € almenaŭ 2 monatojn antaŭ la komenco.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Teamo : Bert Schumann, Jannick Huet, Thierry Charles


Aliĝintoj : Bert & Jannick, Jean-Luc ...

Infanoj/junuloj kun aĝo : ...

- Ni planas dormejon por knabinoj kaj dormejon por knaboj.

Loĝlokoj de la partoprenantoj : BE-2160 Wommelgem, FR : 34090 Montpellier, 35510 Cesson-Sévigné, ...

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie


Foto el 2018

vidi televidan filmeton

Opinioj de partoprenantoj 2017
Multe dankon por l’organizo, la kursoj, kantoj kaj ĉio alia. Antoinette (Infana-S3) Mi kaj mia filino dankas por la agrabla restado en Greziljono. Mi salutas vin. Brakumon. Eŭgenio (Infana-s3)
Mi tre ĝojas esti veninta ĉi tien. kaj bedaŭras ke jam estas la lasta tago. Paskaliĉo (Infana-S3) Dankon por interesa renkontiĝo en infana semajno 2017. La urbeto de infanoj rememorigas nin ke nia infaneco ĉiam estas en ni. Larissa Origami (Infana-S3)
Nia 3a restado en la kastelo de Greziljono. Dankon al ĉiuj, ni estas tre kontentaj. Ni revenos la proksiman jaron. Emma, Tallia kaj Louis (Infana-S3) De pli ol 30 jaroj mi deziris veni al Greziljono. Mi venis, mi vidis, (sed mi ne venkis) kaj mi ne estas konvinkita, ĉar iuj ne estis tre afablaj ! Feliĉe la kursoj plaĉis al mi, malfeliĉe la suno mankis. Ĉu mi revenos, mi ne scias hodiaŭ. Marlyne Avignono (Infana-S3)
Kara Kastelo Greziljono. Ĉiuj kiuj iam ĉeestis, perdis parton de l’kor ĉe vi. Revenos ni por nova deĵor’, pli kaj pli. Knufloj Nicky (Infana-S3, Someras-S4)
Mi venis en Greziljonon la pasintan jaron, kiam mi estis graveda, kun mia edzo kaj miaj filoj Lucien kaj Adam. Tiun someron, mi revenis ĝoje kun Irina (6 monata). Ni tre ŝatis la origamiojn, mi ŝatis jogon. Adam tre ŝatis la kurson kun Niki kaj mi la kurson kun Joloko. Mi ŝatis la vortludon (Skrablo en Esperanto). Bedaŭrinde la vetero ne estis tre varma kaj pluvis preskaŭ ĉiam. En la tendo ne estis tre agrable. La bebo ne sentis tro varme, sed mi timis ke ĝi estis tro varma kiel en al pasinta jaro. Bonŝance, fine estis bona vetero !!! Mi fieras ke mi progresis. Mi aĉetis ree librojn por mi kaj miaj infanoj. Ni intencas paroli kun ili kaj rakonti la librojn. Dankon al vi ĉiuj por tiu semajno. Greziljono estas ĉiam paradizo por familioj. Ĝis baldaŭa revido ! Amelie (Infana-S3)